کانال مشاورخانواده-آموزشی

تاریخ انتشار: نوامبر 17, 2017
کانال مشاورخانواده

کانال تلگرام مقابله اثربخش با بحران در زندگی


مهارت‌ های‌ حل‌ مشكلات ‌اول‌ زندگی مشتركامروزه در دنیایی زندگی می کنیم که رشد و پیشرفت تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. تکنولوژی و پیشرفت از جمله ملزومات زندگی بشر امروز است،آموزش مهارت های زندگی مهارت های زندگی مهم ترین مهارت های زندگی,آموختن مهارت های ... بین فردی بالنده و رشددهنده با کمترین کشمکش و تعارض، خروج از بحران های زندگی


ایدی کانال بدون @: Moshaverkhanevadehhh
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

تلگرام های مرتبط

دیدگاه‌ها

    کانال تلگرام

    تبلیغ کانال تلگرام