سخن های ساتیا سایی بابا-مذهبی

تاریخ انتشار: فوریه 5, 2018
سخن های ساتیا سایی بابا

ساتیا سایی بابا (متولد بیست و سوم نوامبر هزارو نهصد و بیست و شش- وفات بیست و چهارم آوریل دو هزار و یازده با نام ساتیا نارایانا راجو) یک گوروی هندی، رهبر مذهبی و خیر خواه بشر بود. او ادعا کرد که تجسم مجدد شیردی سایی باباست.


ظاهر کردن ویبهوتی (خاکستر مقدس) و اشیاء کوچک دیگر نظیر حلقه ها، گردن بند ها و ساعت ها و در عین حال اخباری از شفا بخشی های معجزه آسا، زنده کردن مردگان، روشن بینی ها، همزمان در دو مکان بودن و و معجزاتی دیگر دال بر همه کار توانستن خداوند و همه جا بودن او، سرچشمه ای بود برای معروفیت او و در عین حال مباحثات و جدل سازی هایی بر ضد او. مریدان او معجزاتش را دال بر الوهیتش دانسته اند در حالی که شک کنندگان به مذهب به این معجزات فقط از دیدگاه کارهای ساده جادویی نگریسته اند.


سازمان ساتیا سایی که توسط سایی بابا تاسیس شد به این دلیل بود "به اعضای او کمک کند تا وارد کارهای خدمت رسانی شده و از طریق خدمت باعث پیشرفت معنوی خود گردند". این سازمان ها شامل بیش از هزارو و دویست سازمان (شاخه ها) در یکصد و بیست و شش کشور است. از طریق این سازمان، سایی بابا شبکه ای از بیمارستان های مجانی، درمانگاه ها، برنامه های آب آشامیدنی، تالارهای کنفرانس، معابد و مدارس را تاسیس و راه اندازی می کند. ما در اینجا هر روزه یکی از سخن های ساتیا سایی بابا را داریم همراه با ترجمه ای به فارسی. شیوا شاکتی.


 


ایدی کانال بدون @: saibabadiscourses
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

تلگرام های مرتبط

دیدگاه‌ها

    کانال تلگرام

    تبلیغ کانال تلگرام