کانال تلگرام قوانین و مقررات-دیگر

تاریخ انتشار: آوریل 11, 2018
کانال تلگرام قوانین و مقررات

کانال تلگرام اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات
صاحب کانال : معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مجموعه قوانین و مقررات شوراهای حل اختلاف
ایدی کانال بدون @: dotic
Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

تلگرام های مرتبط

دیدگاه‌ها

    کانال تلگرام

    تبلیغ کانال تلگرام